شما می توانید نظرات، انتقادات و پیشنهادات را در فرم زیر درج نموده و برای ارسال نمایید.

راه های ارسال نامه و نقاشی:

نشانی پستی: تهران؛ خیابان 16 آذر روبروی خیابان پورسینا، پلاک60

پست الکترونیکی: ammarfilmfes@gmail.com 

شناسه تلکرام : 09338758190